Bli med på messe på søndag!

25.01.19

Velkommen til JAKOBmesse i St. Jakob søndag 27. januar. JAKOBmessen er en utradisjonell kveldsmesse, uten preken og med nattverd.

JAKOBmessen er en utradisjonell kveldsmesse, uten preken og med nattverd.
Messen kan beskrives som en eksistensiell og poetisk messe.
En bibeltekst møter en moderne tekst i rammer av lyd, lys og en gjennomarbeidet regi. Tekstene leses av en skuespiller.

Denne gangen feirer vi "messe rundt et dekket bord" som tar utgangspunkt i nattverden. Etter messen blir det sosialt og kirkekaffe i Jakobssalen.

Messen driftes av Hilde Trætteberg Serkland i samarbeid med Studentprestene.

Velkommen til St. Jakob søndag 27. januar kl. 20.00

 

Øvrige gudstjenester søndag 27. januar

Nykirken - Messe for liten og stor kl. 11.00. Det blir dåp og nattverd, og du får høre fortellingen om den blinde Bartimeus som får synet igjen.

Bergen domkirke - hovedgudstjeneste kl. 11.00

Johanneskirken - gudstjeneste kl. 11.00

Mariakirken - kveldsmesse kl. 18.00