Vigsling av ny kantor i Johanneskirken

21.02.19

Søndag 24. februar kl. 11.00 vigsles Eivind Berg til kantor i Bergen domkirke menighet med tjenestested i Johanneskirken.

Biskop Halvor Nordhaug og fungerende domprost Gunnar Kolås deltar under gudstjenesten.
Domkantor Sigurd Melvær Øgaard og Sankta Sunniva kammerkor ivaretar den musikalske delen under gudstjenesten.
Det er også to dåpsbarn denne dagen.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i Kafé a Capella.
Vel møtt!

HVA ER VIGSLING?
I Den Norske kirke vigsles prester, diakoner og kateketer. Vigslingen signaliserer en forpliktelse knyttet til tro, liv og lære. Det er en innvielse til tjeneste for Gud og et uttrykk for at dette er noe annet enn en vanlig jobb.
Vigsling for kantorer har vært ordning siden 1998, men har vært praktisert ulikt. Det har i stor grad vært opp til den enkelte kantor om han eller hun ønsket vigsling. Saken om vigsling var oppe til behandling på årets Kirkemøte. Et mindretall av delegatene ønsket å avslutte hele ordningen, andre ville beholde dagens fleksible ordning, mens flertallet sluttet seg til vedtaks-
teksten «Det vigsles til kantortjeneste i Den norske kirke». I dag lyses mange stillinger ut som kirkemusiker. Dersom en organist ønsker å jobbe i kirken, men ikke vil vigsles, løses dette enkelt med at man under samme vilkår har arbeidstittel organist og ikke kantor. På den måten er det rom for å utøve musikk i kirken uansett ståsted og kallsopplevelse.