Vannskader i Mariakirken

01.03.19

– Det er ikke så ille som vi først fryktet, men Mariakirken må stenge en periode, sier fungerende sogneprest Hildegunn Isaksen.

Fredag morgen fikk brannvesenet inn en automatisk brannalarm fra Mariakirken. Et sprinklerhode i taket på et teknisk rom i andre etasje ble utløst og store mengder vann rant derfra og ned i kirkeskipet. Bergen brannvesen gjorde en formidabel jobb, og i løpet av kort tid ble viktige objekter i kirken sikret.
Det er for tidlig å trekke sikre konklusjoner om hva som forårsaket at sprinkleranlegget ble utløst.
- Det er leit at en av våre vakre klenodier blir skadet på denne måten. Vårt primære arbeid i dag har vært å sikre kunst og kirke mot skader, sier kirkebyggsjef Arne Tveit. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med Riksantikvaren og eksperter innenfor de ulike fagfelt. Det er ikke kjent om det er påført uopprettelige skader, men Tveit har tro på at de skal klare å unngå dette.
Mariakirken er en av Norges best bevarte kirker. Kirken er nylig renovert og teknisk utstyr ble oppdatert i forbindelse med dette. Kirken er plassert i høyeste sikringskategori. Hendelsen som inntraff i dag morges er en viktig påminner om sårbarheten til våre nasjonale kulturskatter.


Konsekvenser for gudstjenestelivet i Mariakirken
Hovedprest i Mariakirken og fungerende sogneprest Hildegunn Isaksen forteller at det var et sjokk å få telefonoppringning om at brannalarmen var utløst i Mariakirken. Hun er likevel lettet over at det er et begrenset parti i kirken som er berørt, mens alterskap, prekestol, korpartiet og orgelet ser ut til å være uberørt.
- Jeg er ubeskrivelig lettet jeg er over at disse uerstattelige tingene er like hel, og at de sannsynligvis skal klare å berge det som har fått vannskader, sier Isaksen. Nå jobbes det med å finne løsninger for arrangementene som skulle finne sted i Mariakirken i nær fremtid.
- Mariakirkens arrangementer til og med søndag 10. mars blir avlyst eller flyttet, og i slutten av neste uke vil vi ta en ny vurdering på om kirken igjen kan åpne for vanlig drift.


Arrangementer som blir berørt er:
Gudstjenstene søndag 3. og 10. mars kl. 11 og 18 utgår.
Askeonsdagsgudstjenesten blir flyttet til Bergen domkirke, kl. 18.00
Dåpsgudstjeneste lørdag 9. mars kl. 13.00 blir flyttet til Johanneskirken.
Morgenmesse tirsdager kl. 09.00 og åpen kirke utgår frem til kirken gjenåpnes.