Rent vann er en menneskerett

08.04.19

Fasteaksjonen 2019 arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag, altså 7. – 9. april.

Søndag 7. april går startskuddet for Fasteaksjonen 2019, som Kirkens Nødhjelp står bak. 40 000 bøssebærere, mange av dem ungdom, vil banke på dørene og samle inn penger.


I Bergen domkirke menighet vil konfirmantene våre og konfirmantforeldre gå med bøsser tirsdag 9. april.
Du kan bidra til Fasteaksjonen både ved å gi penger og ved å være bøssebærer. Dersom du ønsker å være bøssebærer kan du ta kontakt med Øyvid Rise or253@kirken.no innen 8. april.


Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.


844 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. Tema for Fasteaksjonen 2019 er "Rent vann er en menneskerett" og handler om Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden.


Følg med på resultatsidene på fastesaksjonen.no for å se hvordan oppslutningen om Fasteaksjonen utvikler seg.

Du kan også gi gave direkte på Kirkens nødhelps nettsider www.fasteaksjonen.no

Foto: Kirkens Nødhjelp