Temakveld om mindfulness

09.04.19

Bli med på temakveld om Mindfulness med Bjørgvin kirkeakademi torsdag 11. april kl. 19.00.

Mindfulness betyr oppmerksomt nærvær. Det handler om en holdning i å være våken og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket. Mindfulness er både en mental tilstand og en aktivitet. Det handler om at du på en bevisst måte er oppmerksom i øyeblikket uten å dømme og uten å vurdere.


Mindfulness øker evnen til å handle med bevissthet og oppmerksomhet, i stedet for å reagere refleksivt eller på autopilot. Det åpner for økt bevissthet om hvordan vi påvirkes og påvirker andre.
Mindfulness er trening i å ta øyeblikket tilbake, og å bli i stand til å delta i livet på en våken og bevisst måte.
Berit Bårdsen og Jan Helge Gram Eggestøl vil orientere om hva mindfulness er og hvilke verdier den hviler på. Det vil også bli praktisert noen enkle øvelser.


På alle møtene til Bjørgvin kirkeakademi er det anledning til dialog og drøfting med foredragsholderne.
Berit Bårdsen er førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole, tidligere Haraldsplass diakonale høyskole. Hun har I 20 år undervist ved Videreutdanning i Veiledning på høyskolen, et 60 vekttalls program. De siste 7 år har hun vært fagansvarlig for videreutdanning i Mindfulness ved VID.

Jan Helge Gram Eggestøl er sykehusprest ved Haraldsplass diakonale sykehus og har blant annet tatt videreutdanning i mindfulness og bruker mindfulness selv og noen ganger i samtale og veiledning av pasienter og ansatte.

Vel møtt!
Inngang: 100/50 kr (for studenter)
Arrangør: Bjørgvin kirkeakademi
Sted: Kirkens Bymisjons Krohnhagen kafé og veksthus (Kong Oscars gate 54: Dankert Krohns Kulturhus).