Om oss

Velkommen til Bergen domkirke menighet!

Bergen domkirke menighet ønsker å være nærværende og tilgjengelig for alle sine medlemmer, og med våre nettsider ønsker vi å synliggjøre menighetens virksomhet - søndag som hverdag hele året.

 

 

Vi er å treffe i våre lokaler på

Bryggen 13 (4.etg)

Telefon: 55 59 71 75
E-post:   bergendomkirke.menighet.bergen@kirken.no

Kontoret er åpent hver dag mellom 09.00 og 14.00

 

Gudstjenestene er vår kirkes viktigste byggestein og byggested.
Hver søndag er det gudstjeneste i alle kirkene i menigheten; Domkirken, Johanneskirken, Mariakirken, Nykirken og St. Jakob.

Men vi er kirke hele uken og hele året - for hele byen.

Kirkens tilbud, tjenester og virksomheter
Her kan du finne det meste av informasjon om menighetens virksomhet, enten det dreier seg om livets gang, tilbud for barn og unge, musikalsk og kunstnerisk virksomhet i kirkens regi, behov for en å snakke med.