Omvisning / Tour

Bergen i middelalderen -Handel, kirke og konge

Bergen in the Middle Ages - on foot. -Trade, church and king

Omvisning i Mariakirken

Tour of St. Mary's Church

Mandag - fredag, 1. juni - 31. august

Bergen i middelalderen. Handel, kirke og konge.

80 minutters vandring
Mandag - fredag kl. 14.00 engelsk 1. juni - 31. august

Turen starter i Bryggens Museum. Her kan du se rester etter den eldste bebyggelsen fra Bergen og arkeologiske funn fra Bryggen, som forteller om internasjonal handel fra byens tidligste historie.

Vi går deretter til Mariakirken, som er et av byens eldste stående bygg. Kirken ble bygget på midten av 1100-tallet, og var fra slutten av middelalderen tyskernes kirke i Bergen. Kirken har den rikeste kirkekunsten av alle middelalderkirker i Norge. Fra Mariakirken går turen videre til Bergenhus festning. Her skal vi besøke Rosenkrantztårnet. Den eldste delen av tårnet fungerte som bolig for kongene Magnus Håkonsson og Eirik Magnusson fram til 1299. Her finnes blant annet et fangehull fra 1500-tallet.

Billetter og oppstart på vandringen på Bryggens Museum. Vandringen blir guidet på engelsk og varer ca. 80 min
Voksen kr. 125
Barn u/16 år gratis

Forhåndsbestilling for grupper:
Telefon: 55 30 80 30
E-post: post@bymuseet.no

 

Omvisning i Mariakirken


Mariakirken er den eldste eksistrende bygning i Bergen. Utfra dens arkitektiske stil ble den mest sannsynlig bygget mellom 1130 og 1170. Mariakirken ble brukt av hanseatiske handelsmenn fra 1408 og tyske gudstjenester ble holdt i kirken til midten av det 19. århundre. Mariakirken ble gjenåpnet etter omfattende rehabilitering sommeren 2015 og resultatet er storslått.

1. juni - 31. august, mandag-fredag
Norsk 15.00, Engelsk 15.30, varighet 25 minutter
Voksen kr. 75
Barn u/16 år gratis

 

Bergen in the Middle Ages - on foot. Trade, church and king

The walking tour beings at Bryggens Museum. Here you can see the ruins of the oldest building and the archaeological finds made at Bryggen, which bear witness to the international trade that took place in the city's infancy.

From Bryggens Museum, we continue to St. Mary's Church, one of the oldest surviving buildings in the city. The church was buildt in the mid-1100s, and, from the end of the Middle Ages, it was the German's church in Bergen. The church has the most elaborate church art of all the Middle Age churches in Norway. From St. Mary's Church, the tour continues to Bergenhus Fortress, where we will visit the Rosenkrantz Tower. The oldes part of the tower was used as a residence by the kings Magnus Håkonsson and Eirik Magnusson until 1299. Among other things, you can see the old dungeon from the 1500s.

Tickets at Bryggens Museum
Adults NOK 125
Children u/16 free entrance

Advance bookings for groups:
Telephone: (+47) 55 30 80 30
E-mail: post@bymuseet.no

 

Tour of St. Mary's Church

1. June - 31. August, Monday-Friday
Norwegian 15.00, English 15.30
Tour last 25 minutes.

Adult Nok 75
Children u/16 free entrance

http://www.bymuseet.no/vaare-museer/bergen-i-middelalderen-til-fots/
http://www.bymuseet.no/en/museums/bergen-in-the-middleages-on-foot/