St. Jakob

St.Jakob kirke var en av landets første arbeidskirker. Den kalles gjerne også "småkirken" på Nedre Nygård.

St.Jakob

Kirken er bygget i mur og ble oppført i 1921. Den er bygget i nyromansk stil i pusset teglstein. Kirken har langplan og 550 sitteplasser. I tillegg til kirkerommet inneholder bygningen menighetssal og kontorer. St. Jakob har vernestatus listeført.
Arkitekt: D.J. Muri.

Kirken ble bygget i mellomkrigstiden uten offentlig støtte. Det var folket i det som den gang het Nygårdtangen menighet som tok et skippertak for å få sin egen kirke.

Kirkens omgivelser er de senere årene blitt pyntet opp med vakker steinlegging.
Dette kombinert med gamle staselig trær, gjør at området rundt kirken har fått et parkmessig preg.
Med sin spesielle historie og beliggenhet, har den et stort potensiale for fleksibel bruk
Kirken har imidlertid et stort behov for oppgradering, og har vært stengt i lengre tid.

St. Jakob kirke er ungdommens katedral. Med St. Jakobprosjektet jobber menigheten med å lage en diakonal kulturkirke for unge mellom 15-30 år. Til St. Jakob, som i dag har både lydstudio, datarom, konsertsal og kirkerom, kan ungdommer komme når de vil. Gjennom en uke er mellom 2-300 ungdommer innom kirken for å henge og prate, øve med bandet sitt, spille inn musikk, delta på lederkurs, lage film, synge i kor, høre konsert eller foredrag, delta på gudstjeneste osv. Arbeidet drives av to ungdomsprester, to studentprester og flere lønnede og ulønnede medarbeidere. For mer informasjon, sjekk stjakob.no