Menighetens givertjeneste

Frivillighet og givertjeneste er avgjørende for kirkens og menighetens muligheter til å drive våre tjenester. Nå kan du bli fast giver og bidra til menighetens arbeid.

Bergen domkirke menighet (BDM) er en menighet bestående av fem kirker, og på de mange stedene hvor vi møtes, finnes rom for tro, fellesskap og kultur.

BDM følger oss fra vugge til grav, og skal være et godt sted å vokse opp og leve våre liv. Menigheten driver allsidig barne- og ungdomsarbeid, har et rikt kirkemusikalsk arbeid og driver utstrakt diakonalt omsorgsarbeid for eldre og unge.

Her i Bergen Domkirke menighet vil vi satse på givertjeneste til konkrete prosjekter i menigheten vår. Det kan være barne- og/eller ungdomsarbeid, trosopplæring, diakoni og eldrearbeid, kirkemusikalsk virksomhet eller utvikling av gudstjenesteliv for å nevne noe. Våre faste og fremtidige givere skal ha garanti for at deres pengegaver går til det formålet som er avtalt.

Myndighetene har lagt til rette for fast givertjeneste med skattefradrag for årlige beløp fra kr. 500 til kr. 30 000 per person. Avtalen kan når som helst sies opp.

 

Dersom du ønsker mer informasjon om vår givertjeneste kan du ta kontakt med menighetskontoret ved Brigitta Schürmann bs345@kirken.no

Trykk på linken under for å fylle ut skjema for fast givertjeneste i Bergen domkirke menighet.