Kurs og samtaleforum

Aktiv Fritid er en paraply over aktiviteter som du er aktiv i selv.
De ulike aktivitetene omtales i menyen til høyre

Pensjonistkor, Seniordans og Kurs og samtaleforum.