Pensjonistkor

Det er aldri for sent å begynne å synge - og det er ikke grenser for hvor lenge du kan synge i kor!
Velkommen til Bergen domkirkes pensjonistkor. 

Bergen domkirkes pensjonistkor består av rundt 10 kvinnelige pensjonister, og øver 3 ganger i måneden.
Vi samles mandager i Hoffsalen (Domkirkehjemmet).

Vi opptrer på aldershjem, formiddagstreff og lignende minst 1 gang i måneden.